Junoverken industri lokaler

Spackling av industrigolv 2500m2 som senare ska målas med epoxifärg för lättare industri samt höglager