Lidl Majorna

  • Adress, ort: Majorna i Göteborg
  • Objektsstorlek: 1500 m²
  • Konstruktion: Fin flyt 15mm/snitt klass A+ golv
  • Ytskikt: Stora klinker plattor i hela butiken