Weber 450 light

Weberfloor 450 light är en lättfyllnadsmassa för golvuppfyllnad i tjocka skikt som består av EPS-kul...
Läs mer.

Combi mix 630 lätt massa

CM 630 LättmassaCM 630 Lättmassa är en dammreducerad golvprodukt baserad på cement och EPS. Anv...
Läs mer.