Vatten stopp/dammbindare combimix

Produkten används för tätning av mindre vattengenomsläpp i betong-, bruks- eller bergmaterial.Kan äv...
Läs mer.

Vatten stopp/dammbindare Weber

Vattenstopp är ett snabbindande tillsatsmedel för cement och cementbruk. Användning på hårdnad beton...
Läs mer.