CM projekt Grov

CM Projekt Grov är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. Avjä...
Läs mer.

CM projekt Fin

CM Projekt Fin är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa med god flytförmåga. ...
Läs mer.

CM projekt Grov Snabb

CM Projekt Snabb är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. Produkten är fiberförstärkt och sna...
Läs mer.

Weber floor 4032 super flow

Weberfloor 4032 Fine Flow Rapid rekommenderas för finspackling i skikttjocklek 1 – 10 mm där ön...
Läs mer.

Weber Avjämning ute

Weber Avjämning ute är en pumpbar flytande ytbetong som ger en slitagetålig färdig betongyta. Avjämn...
Läs mer.

Weber floor 110 Fine Flow

Floor 110 Fine Flow är en pumpbar självutjämnande avjämningsmassa för golv. Materialet levereras som...
Läs mer.

Weber Floor 120 Reno DR

Weberfloor 120 Reno DR är en dammreducerad, självtorkande, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmass...
Läs mer.

Weber floor 130 core

Floor 130 Core är en pumpbar självtorkande avjämningsmassa avsedd för tjocka skikt. Materialet leve...
Läs mer.

Weber floor 140 fibre flow

Floor 140 Nova är en fiberförstärkt normaltorkande pumpbar avjämningsmassa för golv. Materialet kräv...
Läs mer.

Uzin 157

Cementbaserad avjämningsmassa för pumpningFör läggning på betong, slipsatser, terrazzo, m.m. Fö...
Läs mer.

Uzin 170

Cementbaserad avjämningsmassaFör läggning på betong, slipsatser, skruvade spånskivor, mm. För l...
Läs mer.

Uzin 195

Cementbaserad avjämningsmassaFör läggning på betong, slipsatser, terrazzo, skruvade spånskivor, ...
Läs mer.

Weber floor 4160 fine flow rapid

Floor 4160 Fine Flow Rapid är en pumpbar, självtorkande, självutjämnande avjämningsmassa, med snabb ...
Läs mer.