Weber Avjämning ute

Weber Avjämning ute är en pumpbar flytande ytbetong som ger en slitagetålig färdig betongyta. Avjämning ute är baserad på portlandcement, sand och tillsatsmedel för att uppnå goda flytegenskaper, låg krympning, bra vidhäftning till underlaget och god frostresistens. Materialet kan blandas och läggas för hand eller med Webers blandarpumpar. Weber Avjämning ute levereras även med Webers pumpbil.

Storlek

20kg

Artikelnummer

0

Produktdatablad

Öppna produktbladet här
Öppna byggvarudeklaration här
Öppna p-märkning här
Öppna säkerhetsdatablad här
Lägg denna produkt i varukorgen

Antal: