Weber Floor 120 Reno DR

Weberfloor 120 Reno DR är en dammreducerad, självtorkande, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för golv. Produkten levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Weberfloor 120 är tredjepartscertifierad av SP och är P-märkt, uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB.

Storlek

20kg

Artikelnummer

0

Produktdatablad

Öppna produktbladet här
Öppna byggvarudeklaration här
Öppna p-märkning här
Öppna säkerhetsdatablad här
Lägg denna produkt i varukorgen

Antal: