Combi mix 630 lätt massa

CM 630 LättmassaCM 630 Lättmassa är en dammreducerad golvprodukt baserad på cement och EPS. AnvändningsområdeProdukten är avsedd för utfyllnadsarbeten på träbjälklag och fasta underlag som ska ytbeläggas med Combimix avjämningsmassor.FörbehandlingUnderlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftningen. Ska massan appliceras med fast kontakt mot underlaget, ska detta primas innan med PP 600 primer. För bästa arbetsresultat ska temperaturen i arbetslokalen och materialet vara minst 10 °C.BlandningVattenmängden beror på om produkten ska läggas ut manuellt, användas till fallbyggnad eller pumpas. CM 630 blandas med 7,5-9,5 liter vatten per säck om 50 liter. Ska produkten pumpas krävs en specialpump.AppliceringMassan fördelas jämnt på golvet och dras av med rätskiva till korrekt tjocklek. Därefter komprimeras massan och ytskiktet stålglättas för att säkra en stark och sammanhängande yta. Massan är arbetningsbar i cirka en timme, så lägg inte större ytor än vad som kan bearbetas inom en timme. Vid pumpning kan produkten svälla upp till 15 %.Efterbehandling och uttorkningDen nygjutna ytan kan skyddas mot uttorkning genom att övertäckas med plast, undvika höga temperaturer, tvärdrag och liknande. Produkten är klar för ytbeläggning ca 20-30 timmar efter utläggning, beroende på rumpstemperatur och RF. 

Storlek

50liter

Artikelnummer

63010

Produktdatablad

Öppna produktbladet här
Öppna säkerhetsdatablad här
Lägg denna produkt i varukorgen

Antal: