CM projekt Grov

CM Projekt Grov är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. Avjämningsmassan är lämpad för nyproduktion och renovering. Produkten är avsedd för inomhusbruk på underlag av betong, lättbetong, sten och keramik. Produkten kan levereras med tillsats av fiber.

Storlek

20kg

Artikelnummer

70009

Produktdatablad

Öppna byggvarudeklaration här
Öppna p-märkning här
Lägg denna produkt i varukorgen

Antal: