Weber floor 110 Fine Flow

Floor 110 Fine Flow är en pumpbar självutjämnande avjämningsmassa för golv. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil, slagg och kaseinfri. Kornstorlek < 1,0 mm. Floor 110 Fine Flow är tredjepartskontrollerad av SP och är P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB.

Storlek

Artikelnummer

0

Produktdatablad

Lägg denna produkt i varukorgen

Antal: