Weber floor industri

Floor Industri kan användas som ytskikt i lokaler med lätt industribelastning, industri med huvudsakligen fottrafik, trafik med handragna pallyftare samt enstaka truckrörelser. Materialet rekommenderas för avjämning av golv i industrilokaler som skall beläggas med härdplastbaserade beläggningar typ epoxi och akrylmassor och som avjämning och underlag för Floor 4610 Industry Top eller Floor 4630 Industry Lit på golv med extra höga belastningar. Floor Industri rekommenderas främst på underlag av betong som rensats från föroreningar. Skikttjocklek 5-40 mm.  Floor Industri rekommenderas även som underlag för limmat homogent trägolv där kravet på underlagets ytdraghållfasthet är minst 2 MPa i skikttjocklek 8-40 mm.

Storlek

25kg

Artikelnummer

0

Produktdatablad

Lägg denna produkt i varukorgen

Antal: